Wat is acupunctuur Almere Haven?

Acupunctuur Almere Haven komt oorspronkelijk uit China. Sinds ongeveer 3500 jaar wordt deze vorm van Chinese geneeswijzen ingezet. Vroeger werd dit vaak gecombineerd met Moxa, dit is een techniek waar bepaalde zones of punten op de huid worden opgewarmd. Toendertijd was de verzamelnaam hiervoor Zhenjiu. De naam acupunctuur komt van de Latijnse woorden naald (acus) en steek (punctura). Deze Chinese geneeswijze is erop gericht om de Yin en Yang energiestromen weer in balans te brengen die door het lichaam stromen. Op het moment dat er klachten zijn of een ziekte optreedt binnen je lichaam dan wordt dit beschouwd als een verstoring in je evenwicht van de algemene levensenergie voorziening, je Qi. Bij Acupunctuur Almere Haven wordt naar de mens als geheel gekeken vanuit een holistisch oogpunt. Dit betekent dat ook de emotionele en geestelijke gesteldheid van de cliënt worden beoordeeld zodat er een volledige diagnose gesteld kan worden.

Het zoeken naar de oorsprong van klachten

Bij acupunctuur wordt gezocht naar de oorsprong van je klachten en wordt er niet alleen maar gefocust op de symptomen. Omdat er van de oorsprong wordt uitgegaan kan er een blijvend herstel optreden op het moment dat de disbalans is opgeheven. Bij het vaststellen van een diagnose wordt er dan ook gebruik gemaakt van vier observatietechnieken om de energetische balans van de persoon op te maken. Vervolgens wordt er vastgesteld waar en waardoor er een verstoring optreedt die geleid heeft tot de klachten waar je last van hebt. Er vindt altijd een algemene observatie plaats, een anamnese, een pols- en een tongdiagnose. Naar aanleiding van de observatie zal men bepalen waar de naalden geplaatst worden en of er gewerkt zal worden met aanvullende kruiden. Kruiden kunnen het traject namelijk bevorderen.

Acupunctuur Almere Haven en het belang van observeren

Om te beginnen wordt bij de anamnese de voorgeschiedenis van je gezondheid bekeken. Het is belangrijk dat je eventuele klachten zo uitgebreid mogelijk omschrijft. Dit is de beste manier om de acupuncturist een goed beeld van je problemen te geven. Met een polsdiagnose wordt bepaald hoe je energie loopt. Ieder orgaan kent namelijk een bepaalde plaats op je pols waardoor eventueel kan worden bepaald waar je probleem ligt. Er zal gevoeld worden op snelheid, diepte, lengte, regelmaat en spanning in je polsslag. Bij een eventuele afwijking zegt dit erg veel over je klachten. Daarnaast is een tongdiagnose een betrouwbare manier van observeren en zie je hier verschillende zones van je lichaam terug. Een goede indicator voor je gezondheid zijn de vorm, kleur, glans en het tongbeslag. Daarnaast wordt er nog een algemene observatie uitgevoerd op zien, horen, ruiken en voelen. Ook hieruit kan afgeleid worden of er een verstoring aanwezig is van je energetische kwaliteit van een of meerdere organen.

De behandeling met acupunctuur

De behandeling met acupunctuur is erop gericht om de meridianen (energiebanen) in je lichaam weer in balans te brengen. Hiervoor worden er naalden geplaatst op specifieke punten op je huid. Er zijn meer dan 1000 punten waaruit men kan kiezen en er zullen in totaal 5 tot 20 naalden geplaatst worden per sessie om zo je energie weer optimaal te laten stromen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *